Taste Kerry is an organisation that promotes food and drink in Kerry. While promoting food tourism and encouraging new visitors to the Kingdom, Taste Kerry also adopts a distinctively original approach by bringing together all aspects of the food industry to encourage inter-county trade and promotion of food tourism across the county.

Taste Kerry is becoming recognised as the local authority for setting quality standards on the present state and future direction of speciality foods. Through its food tourism development plan, Taste Kerry seeks to ensure that authentic tastes of place become a significant economic driver for communities and regions, while also playing a primary role in enhancing the tourist experience in Kerry.

Faoi Bhlas Chiarraí

Cuireann Blas Chiarraí bia agus deoch Chontae Chiarraí chun cinn. Spreagann Blas Chiarraí turasóireacht bia agus dí agus breis turasóirí chun na Ríochta agus trí chur chuige uathúil agus nua tugann sé réimsí éagsúla an tionscail bia le chéile chun trádáil bhreise a chothú sa chontae agus chun an turasóireacht bia a spreagadh ar fud an chontae.

Tá aitheantas á bhaint amach ag Blas Chiarraí mar ghrúpa áitiúil údarásach ó thaobh leagadh síos ardchaighdeán do tháirgí bia agus ó thaobh cur chun cinn sainbhianna an chontae. Tríd a bplean forbartha turasóireachta bia, déanann Blas Chiarraí gach iarracht go mbíonn fíorbhlasanna áitiúla an chontae lárnach i gcur chun cinn an gheilleagair áitiúil do phobail agus do réigiúin an chontae, agus ina bpríomh-shlí le cur le heispéireas na dturasóirí a thagann go Ciarraí.